20.09.2017
Losowa fotka
Nawigacja
RSS
Zagłosuj na stronę!
Kolejowa Toplista

Toplista Stron Kolejowych

DZIĘKUJEMY
Przetłumacz stronę

Polecamy
Statystyki
stat4u


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /articles.php on line 38
Koluszkowski Węzeł Kolejowy

Koluszkowski Węzeł Kolejowy jest jednym z większych i ciekawszych węzłów na terenie kraju. Cztery krzyżujące się tu linie kolejowe zbiegają się na stacji Koluszki, dodatkowo ich odgałęzienia tworzą, pod Koluszkami, sieć bezkolizyjnych zjazdów i wjazdów w tzw. układzie "koniczynowym"

W skład Koluszkowskiego Węzła Kolejowego - wchodzą linie:
nr 1 Warszawa Centralna -Katowice („Wiedenka”)
nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki,
nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (Łódź – Tomaszów Maz.)
nr 534 Mikołajów-Koluszki
nr 535 Zieleń-Koluszki,
nr 536 Bęzelin - Słotwiny
nr 537 Żakowice Płd. - Słotwiny
nr 538 Bęzelin - Pękowice

Stacje:
Koluszki, Gałkówek, Słotwiny, Mikołajów

Przystanek osobowy:
Żakowice

Posterunki odgałęźne:
Bęzelin, Pękowice, Zieleń

Posterunek odgałęźny i przystanek osobowy:
Żakowice Południowe.
SchematŹródło: Semaforek


Historia

W roku 1846 otwarto odcinek Rogów - Piotrków Trybunalski Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wówczas mówiło się, że leżące 20 km od Rogowa i 30 km od Łodzi Rokiciny są pierwszym łódzkim dworcem kolejowym. Po czasie zaczęto rozważać budowę linii Rokiciny – Łódź – Kalisz, niestety z zamierzeń nic nie wyszło.

Kolejny projekt połączenia rozkwitającej Łodzi z Koleją Warszawsko-Wiedeńska wykonano w w 1864 roku. Koncepcja zakładała budowę stacji węzłowej w połowie drogi między drogi między stacjami Rogów i Rokiciny czyli w Koluszkach.

14.VII.1865 – Car wydaje zgodę na Drogi Żelaznej Fabryczno – Łódzkiej.

1.IX.1865 – rozpoczęto prace przy budowie toru, po 75 dniach robót inż. Hipolit Ciszewski melduje zakończenie robót. W pracach uczestniczyło około 2,5 robotników.

W 1885 oddano do użytku kolejną linię rozpoczynającą się w Koluszkach – linię do Słotwin, i dalej do Mikołajowa – dwutorowa. W tym samym czasie wybudowano obwodnicę Koluszek, poprowadzoną z Gałkówka do Mikołajowa. Na przełomie wieków oddano do użytku linię ze Słotwin do Bęzelina . Koluszkowski Węzeł się rozrastał, w roku 1936 ukończono linię z Żakowice Południowych do Słotwin, a w 1942 roku z Zieleni do Koluszek. 30.IV.1954 – przekazano do eksploatacji zeelektryfikowany odcinek „Wiedenki” miedzy Skierniewicami a Koluszkami, we wrześniu tego samego roku pod trakcją znalazła się linia z Łodzi. Przy okazji modernizacji zmieniono układ torowy stacji Koluszki.

W latach ’60 z Bęzelina poprowadzono w łącznicę umożliwiającą pociągom ze Śląska jazdę do Łodzi, bez konieczności zmiany czoła w Koluszkach.

W 1970 roku nastąpiła elektryfikacja odcinka Żakowice Południowe – Słotwiny, a w 1974 Koluszki – Mikołajów. Skończyły się możliwości rozbudowy węzła, w okresie PRL skupiono się elektryfikacji i modernizacji istniejącej infrastruktury.

Stacje, posterunki i przystanki w obrębie węzła

KOLUSZKI

Miasto w woj. łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. piotrkowskiego. Miasto położone na Równinie Koluszkowskiej, pomiędzy Wysoczyzną Rawską a wyniesieniami Garbu Łódzkiego - pozostałością dawnych lodowców, na skraju źródłowego odcinka doliny rzeki Mrogi. Duży węzeł kolejowy oraz ośrodek przemysłowy (odlewnia). Baza paliw płynnych, połączona rurociągiem z rafinerią w Płocku. Lokalny ośrodek usługowy. Prawa miejskie od 1949 roku. Liczy 16,4 tysięcy mieszkańców z przyległymi miejscowościami (Żakowice, Felicjanów, Katarzynów, Zygmuntów).

Integralną cześć Koluszkowskiego Węzła Kolejowego stanowi stacja Koluszki. Znajduje się w centrum miasta, dzieląc je na dwie części. Część osobowa stacji to: 3 perony, budynek z kasami biletowymi, przejście nadziemne i podziemne. Dworzec kolejowy między peronami wybudowano w 1968 roku. Obecnie dworzec znajduje się na peronie II.

Peron I – znajduje się miedzy torami nr 5 i 7, obsługuje połączenia pośpieszne i osobowe z kierunków Łódź Kaliska/Fabryczna – Skierniewice, Warszawa. Czasami pojawiają się na nim pociągi osobowe relacji Częstochowa – Łódź Fabryczna. Przed modernizacją znajdował się na nim kiosk i dwie wiaty z ławkami, a przy końcu wżynał się peron Ia , z którego odjeżdżały/przyjeżdżały pociągi do/z Łodzi. Umożliwia jazdę w kierunkach Skierniewice, Łódź, Piotrków Trybunalski.

Peron II - najobszerniejszy ze wszystkich, mieści się na nim budynek dworcowy. Obsługuje on przede wszystkim połączenia pasażerskie Katowice, Częstochowa – Warszawa, Białystok, Łódź Fabryczna – Skierniewice oraz towarowe Warszawa – Katowice. Dzięki wybudowaniu nowego „krzyżyka” z toru nr 1 jest możliwy przejazd w kierunku Łodzi, poza tym z peronu II możliwa jest jazda we wszystkich kierunkach.

Peron III – najmniejszy ze wszystkich, znajduje się pomiędzy torami nr 6 i 8. Służy do odprawy pociągów relacji Koluszki – Częstochowa/Piotrków Tryb. , Tomaszów Mazowiecki/Drzewica, Skierniewice. Dawniej odjeżdżały z niego pociągi do Budziszewic Łódzkich (Regien), Skarżyska-Kamiennej, Gliwic/Bytomia.

Za częścią osobową, w kierunku północnym znajduje się towarowa cześć stacji. Trzy skrajne tory o numeracji parzystej służą za tory postoje dla EZT obsługujących połączenia z Koluszek. Po stronie nieparzystej na skrajnych torach często dochodzi do podobnej sytuacji.. Liczba torów służących do postojów i manewrów wynosi 10. Zatrzymują się na nich pociągi z kierunków Łódź Olechów/Łazy – Warszawa, a manewrują składy z Tomaszowa Maz./Wykna, Rogowa i Koluszek.

Tory najczęściej są wykorzystywane do formowanie składów z OLPP Baza Paliw nr 1 Koluszki (d. Naftobaza) - jest to jedna z największych w kraju placówek magazynowania paliw płynnych. Każdego dnia odprawia, w zależności od potrzeb, od 3 do 5 składów. Na krańcu stacji, w kierunku wschodnim odgałęzia się linia prowadząca m.in. do Bazy Remontowej (d. PKP Wagonownia Koluszki), Odlewni Koluszki, kończąca się w Regnach.SŁOTWINY

Pod względem wielkości druga co do wielkości stacja węzła. Spadek i reorganizacja przewozów oraz prywatyzacja działającej tu Dyrekcji Eksploatacji Cystern doprowadziły niegdyś tętniącą życiem stację do ruiny. Przez stację przebiega linia Koluszki – Mikołajów, a odgałęziają się linie: Słotwiny - p.odg. Bęzelin i Słotwiny - Żakowice Południowe.

Na stacji funkcjonują dwie nastawanie, liczba torów postojowych wynosi 10 + 2 przy peronach, jeden bądź dwa tory po stronie północnej zostały rozebrane. Przy stacji znajdowała się lokomotywownia.

Przy stacji zlokalizowana jest jedna z najważniejszych placówek spółki PKP Energetyka: Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach. Prowadzi do niej tor odgałęziający za się peronem się na prawo.

Za wschodnią głowicą rozjazdowo, na prawo odchodzi tor do bazy OLPP Baza Paliw nr Koluszki o. Słotwiny d. GATX Rail Poland./ Zakład Gospodarki Cysternami Słotwiny /DEC oddział Słotwiny.) Na terenie bazy wykonywało się naprawy bieżące, modernizacje wagonów oraz czyszczenie cystern. Obecnie ogrodzona baza z zapleczem technicznym i bocznicą z 18 torami czeka na dzierżawcę.GAŁKÓWEK

Obok Koluszek jeden z najważniejszych elementów Węzła. W Gałkówku przecinają się linie Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Olechów – Tomaszów Mazowiecki, dodatkowo od stacji biegnie tor do jednostki wojskowej ze składnicą broni. Przy okazji modernizacji linii Łódź – Warszawa stacja znaczącą się zmieniła.

Przed modernizacją stacja liczyła 4 tory przelotowe (2 linie), 2 postoje i 2 wyładunkowe, a także dwie nastawnie. W wyniku gruntownej modernizacji liczbę torów zmniejszono do 5, zburzono nastawnię wykonawczą, znajdującą się koło przejazdu w miejscowości Gałków Duży.

Zmniejszyła się także liczba krawędzi peronowych – z 3 do dwóch, peron wyspowy i poboczny zastąpiono dwoma peronami po zewnętrznych stronach linii Łódź – Warszawa. Zdewastowany budynek stacji zrewitalizowano, kładkę przez zamontowanie wind przystosowano do potrzeb niepełnosprawnych.MIKOŁAJÓW

Mało znana, dzięki temu dość tajemnicza stacja. St. Mikołajów to 2 nastawnie, 2 tory zasadnicze, 2 odstawcze i 2 odgałęzienia. Przez stację przebiega linia Łódź Kaliska - Dębica (Żakowice -Mikołajów - towarowa obwodnica Koluszek).
 


W zachodniej części stacji rozpoczyna się linia do Koluszek., we wschodniej za przejazdem linia do Regien. Przy drugiej - ceglanej - nastawni widać resztę peronu. Za przejazdem odgałęzia się tor do jednostki wojskowej w Regnach.

REGNY

Doskonałe położenie komunikacyjne Regien - wschód od Koluszek wykorzystało Wojsko Polskie, lokując tam składnicę uzbrojenia - Centralna Składnice Uzbrojenia WP. Podobno znajduje się w Gałkówku. Teren tajemniczej stacji znajduje się z dala od zabudowań, prowadzą do niego, aż dwie linie. Jedna z Mikołajowa, druga z Wykna - rozebrana i z Koluszek, przechodząca obok odlewni. W Regnach funkcjonowała lokomotywownia, liczba torów stacji ok.6, a sieć torów do bunkrów i ukrytych magazynów może liczyć ponad 50km.  Przy linii Mikołajów-Regny, przy przecięciu z drogą wojewódzką Koluszki-Tomaszów znajduje się peron przystanku Regny, d. Budziszewice Łódzkie, do którego w szczytowym okresie kursowało aż 10 par pociągów.p.osob. ŻAKOWICE

Przystanek leży na 23.581 km linii Łódź Fabryczna – Koluszki. Obsługuje bardzo dużą liczbę podróżnych – głównie mieszkańców południowej części Koluszek. Przed modernizacją perony znajdowały się po obu stronach torów, w wyniku przebudowy znajdują się po przeciwnych stronach drogi wojewódzkiej nr 714 Koluszki – Piotrków Trybunalski. Niedawno zburzony zabytkową drewnianą poczekalnię. Obok nowego budynku dróżnika znajduje się parking dla pasażerów.p.odg. BĘZELIN

Jest istotnym elementem Koluszkowskiego Węzła Kolejowego, ponieważ układ torów przez zjazd w Bęzelinie umożliwia pociągom jadącym z kierunku Częstochowa, Piotrków ominięcie stacji Koluszki. W tym miejscu od linii nr 1 Warszawa Centralna - Katowice odgałęzia się łącznice nr 536 Słotwiny - Bęzelin.

Na uwagę zasługuje zabytkowa nastawnia. Od drugiego tygodnia maja 2008 na posterunku nie pełni się służby osobowej. Budynek jednak zachowano – służy do przechowywania przedmiotów do konserwacji szlaku.p.odg PĘKOWICE

Pękowice leżą na 24.425 km linii Łódź Fabryczna – Koluszki, dodatkowo swój początek ma tu łącznica Pękowice – Bęzelin. Przed przebudową posterunek składał się z dwóch rozjazdów zwyczajnych (prawych patrząc od strony Łodzi), rozjazdu zwyczajowego lewego – do toru zakończonego kozłem oporowym oraz jednego skrzyżowania torów.

W wyniku modernizacji skrzyżowanie zastąpiono rozjazdem zwyczajnym, który umożliwia zjazd z toru nr 2 na tor nr 1 . Z tej możliwości korzystają głównie pociągi osobowe z Koluszek – nie ma tam rozjazdu o takim przejściu. Remont przeszła również nastawnia, pełniąca obecnie miejsce pracy dróżnika.


p.odg. ZIELEŃ

Przez Zieleń (od nazwy osiedla w Koluszkach ) przebiega linia z Żakowic Południowych do Słotwin, o swój bieg zaczyna linia prowadząca do Koluszek. Do drugiego tygodnia maja 2008 stał tu parterowy budyneczek nastawni z jednoosobową obsługą.p.odp. ŻAKOWICE POŁUDNIOWE

Żakowice Południowe to posterunek odgałęźny i przystanek osobowy, w tym miejscu od linii Łódź Olechów – Tomaszów Mazowiecki odgałęzia się linia Żakowice Południowe - (Zieleń) – Słotwiny. Trzy funkcjonujące na posterunku rozjazdy umożliwiają przejazd we wszystkich możliwych kierunkach.

Niedaleko przejazdu kolejowego z drogą wojewódzką nr 714 Koluszki – Piotrków Trybunalski usytuowany jest niski, rozsypujący się peron, z którego korzystają pasażerowie, przejeżdżających tędy pociągów z Łodzi. Na zachód od przejazdu za drogą Żakowice – Kaletnik znajdują się kolejne perony, o których nie wypada wspominać. Tak więc stan infrastruktury w Żakowicach, po wliczeniu ograniczeń do 20 km/h na rozjazdach można uznać za katastrofalny!Linie w obrębie węzła

Linia WARSZAWA - KATOWICE

Linia nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w obrębie węzła przeszła gruntowną modernizację. Do niedawno stan torów w kierunku Skierniewic powodował ograniczenia prędkości nawet do 30 km/h.

W latach 2006-2008 szlak między Koluszkami a Skierniewicami został poddany gruntowej modernizacji, umożliwiając jazdę z prędkością 140 km/h. Szlak z Koluszek w kierunku Piotrkowa Tryb. również niedawno gruntowną modernizację ,umożliwiając jazdę z prędkością 120 km/h.

Z „Wiedenki” korzysta znaczna liczna pociągów ze Śląska w kierunku Warszawy i odwrotnie. Głównie pociągi pośpieszne spółki PKP PR i towarowe, przewożące towary masowe – PKP Cargo i PCC Rail.Linia ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI

W ramach modernizacji linii Łódź – Warszawa, odcinek wliczający do Koluszkowskiego Węzła został poddany kompleksowej modernizacji. Wcześniej stan można było ocenić na dostateczny. Zmieniono geometrię torów na łukach, umożliwiając pociągom uzyskiwać wyższe prędkości.Linia PĘKOWICE - BĘZELIN

Stan torów na tej - tajemniczej dotąd - linii jest tragiczny! Podkłady drewniane, tłucznia w zasadzie nie ma, łączenia szyn: kolebkowo-łubkowe. Z łącznicy korzystają pociągi omijające Koluszki, przejeżdżające z linii Łódź-Koluszki na Warszawa-Katowice, np. "Soła", "Sukienice", "Stoczniowiec", "Skrzyczne", "Doker" oraz przyśpieszony Radomsko-Łódź Fabr., a także wiele pociągów towarowychLinia ŁÓDŹ  - TOMASZÓW MAZ.

Linia KOLUSZKI - MIKOŁAJÓWLinia BĘZELIN - SŁOTWINYLinia KOLUSZKI - ZIELEŃLinia ŻAKOWICE PLD. - SŁOTWINYLinia REGNY - MIKOŁAJÓW

Autor tekstu Sopek, opracowanie Dominik
Losowe fotki

ET41-076

Żakowice

SM42-1152

Justynów

Ciekawostki Sędzi...

SM42-2553

EU07-096

ET22-969

EN57-2014

ED73-001

EU07-491

Miedniewice
KPinfo TV
Czy wiesz, że ...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

07/09/2017 19:03

07/09/2017 18:56

07/09/2017 18:48

06/09/2017 10:10
Witajcie. Przypominam, że pod koniec października - 2017-10-22 - mija termin ważności serwera. Zainteresowanych zrzutką na serwer zapraszam na prv.

01/08/2017 15:05
Siema wszystkim! Wracam po bardzooo dłuuugiej przerwie Pfft

25/06/2017 21:43
Witamy i zapraszamy do zabawy Smile

25/06/2017 20:23
Witam serdecznie Smile

15/06/2017 14:24
Witam.

13/06/2017 19:33
Witamy serdecznie Smile

13/06/2017 17:20
Cześć Wink

Aktualnie online
· Gości online: 8

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 227
· Najnowszy użytkownik: jacekpta
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.17 57,487,288 Unikalnych wizyt